,

Bjäre Kultur och Meditationscenter föddes söndagen den 16 januari 1994 och det övergripande syftet med centret är att verka för inre frid för att skapa yttre fred.

Vårt motto är ”En tyst väg till internationell fred”

Bjäre Kultur & Meditationscenter vill med nedanstående inbjuda dig till att vandra denna väg med oss genom:

  • Månadsmeditationer – som en form av tjänande ger vi ett bidrag till mänskligheten vid årets tolv solhögtider.

  • Studier – av den uråldriga visdomen samt undervisning i meditation.

  • Föredrag och samtalsstunder runt existentiella frågeställningar om livet och döden.

Men det viktigaste arbetet är och kommer alltid att vara att följa de återkommande rytmerna som naturen själv visar oss genom Vår- och höstdagjämning, Sommar- och Vintersolstånd samt de vid fullmånen infallande månadsmeditationerna. Under alla år har dessa funnits med som en röd tråd i arbetet och alltfler börjar intressera sig för att följa dessa rytmer.

Därför ägnas stor del av hemsidan åt att informera om kommande månadsmeditationer, och vi presenterar såväl det tankefrö vi mediterar över den aktuella månaden som dess motsvarighet i formvärlden.

Vi vill därigenom tydliggöra vilka energiströmmar som finns tillgängliga under perioden och visa att i samma mån som vi är omedvetna om deras existens är vi också ”offer” för deras krafter.

Det är först när vi erkänner deras existens som vi kan välja vad vi vill fokusera på och därmed verka för ett ändrat förhållningssätt och ändrade attityder såväl i vårt inre som i de yttre sammanhang vi vistas i.

I nyhetsbrevet återkommer vi med aktuella program liksom här på sidan, under rubriken månadsmeditation.

Vi hoppas du kommer att finna det du söker. Vår önskan är att inspirera, informera och kommunicera så hör gärna av dig och dela tankar, synpunkter och förslag. Lättast gör du det via e-post

Välkommen

ATT
UPPMÄRKSAMMA

  Dagar 2019

  Kalendarium


Följ oss på Facebook
Beställ zodiakbilderLäs artikel i
Illustrerad vetenskap
om Meditation


,
,