VARFÖR VI TRÄFFAS JUST VID FULLMÅNE

Enligt den kunskapstradition som BKMC följer, sägs det att vid tidpunkten för varje fullmåne, då månens hela yta återspeglar solens energier, strömmar det aktuella stjärntecknets energi och kvalitet som allra starkast in i mänsklighetens medvetande.

Om så är fallet, kan vi medvetet välja vilka av tecknets kvaliteter vi vill uppmärksamma, för energierna är där oavsett om vi använder dem eller de oss.

Dessa energier är varken onda eller goda men kan få ett destruktivt uttryck om vi inte förbereder oss för mottagandet då vi inte är tränade i att handskas med dessa krafter.

Det sägs att vi i grupp lättare kan motta och kanalisera den här energin så att den kan nå allt levande mer riskfritt och därför vill vi, liksom många andra grupper runtom i världen, i gruppmeditation söka samarbeta med hierarkins plan för planeten och mänskligheten
.


Tillbaka