NÅGRA REFLEKTIONER INFÖR SOLHÖGTIDERNA

Att energi följer uppmärksamheten börjar bli en alltmer vedertagen sanning. Den världs- och livsåskådning vi tillägnat oss eller oreflekterat övertagit som vår egen bestämmer vad vi tillmäter värde och vad som följaktligen är värt att uppmärk-samma.

Det vi uppmärksammar utsätts för en påverkan och ger oss på ett eller annat sätt ett ”svar”. Ibland kan vi välja vad vi vill uppmärksamma, ibland drar formen till sig vår uppmärksamhet och binder oss till sig – ”vi vill ha den och det, vi vill äga mycket av det vi ser som önskvärt och som andra har”. Det ger oss kanske njutning, anseende och/eller inflytande. När det gäller anseende och inflytande drar det också till sig andras uppmärksamhet och vi får därmed den energi som de ger oss. Den kan dock vara bedräglig eftersom den lätt kan försvinna då något annat fångar deras (allmänhetens eller massans) intresse. 

När vi i vårt dagliga liv vandrar runt zodiaken om och om igen (dvs år efter år) blir vi mer och mer medvetna om vad det är som håller oss fast, vilka föreställningar – tankeformer vi har, vad det är för begärsformer vi eftertraktar och vill ha, och vilka känsloreaktioner vi har inför oss själva och andra eller inför de fysiska omständigheter vi befinner oss i. 

Till vår hjälp för att utforska detta finns numera en mängd tekniker där vi kan träna oss i att observera det som pågår inom oss och bli alltmer medvetna och närvarande; Mindfulness, ACT, Tolle, m fl. 

Det stora flertalet känner sig nöjda med de upptäcker de gör där och har därmed funnit vad de sökte, för andra kanske en ny fråga inställer sig: finns det något mer utöver detta att ”vara” – Är det meningen med livet eller finns det något ytterligare syfte med mitt liv?

Vid detta stadium infinner sig ofta en känsla av otillfredsställelse, något saknas, hur bra allt än verkar på ytan, och det leder till en längtan efter något mer – något som ger en större mening åt livet och behov av en världs- och livsåskådning som innefattar mer.

Det är här som den esoteriska kunskapen kan komma in och ge den näring och de svar jag söker och behöver för att mitt liv skall vara meningsfullt – att finna just min plats och uppgift. 

I de esoteriska studierna ingår en förståelse för de lagar som styr oss som människor, och den lagbundenhet med vilken vi utvecklas och medvetet kan delta i denna utveckling. 

Här kan bl.a. studiet av esoterisk astrologi hjälpa oss till större förståelse genom att följa de rytmer som givits oss. 

Genom att följa solens rörelser över himmelen, där vi om och om igen vandrar runt zodiaken = cirkeln, uppenbaras sakta men säkert en större förståelse för vad som är meningen med våra liv. Oavsett vilket astrologiskt tecken en person är född i, ger varje tecken möjlighet att utveckla vissa transpersonella egenskaper - eller personliga egenskaper - beroende på var vi har vårt fokus och vår uppmärksamhet. 

Cirkeln – året indelas i mindre delar, där vi först kan urskilja 4 kvartal genom de två axlarna, vår- och höstdagjämning samt vinter- och sommarsolstånd. Dessa delas i sin tur upp i 3 delar för i varje kvartal ingår tre tecken, som hör till det föränderliga, det fasta eller det kardinala korset. Dessa tre kors är i sig ett stort studium, som vi kommer att återkomma till under vandringen runt zodiaken. De finns omnämnda i bibeln då de stod sida vid sida på Golgata. 

Om vi återgår till vår cirkel finner vi att på vart och ett av dessa tre kors finns sammanlagt fyra stjärntecken som hör till vart och ett av de fyra elementen, dvs eld, luft, jord och vatten. 

Det här var en kort sammanfattning av zodiakens tolv tecken och för att få en större förståelse för vad en vandring runt den har med oss själva att göra kan vi följa Herkules i spåren när han under tolv år utför tolv stordåd – färgade av vart och ett av tecknen. 

De tester som han utsattes för sägs vara samma tester som vi, var och en, som medvetet vill följa denna Gudason som också är en Människoson, kommer att utsättas för. Det är därför som vi gång på gång återvänder för att till sist bemästra dem innan vi kan lämna ett kors och bestiga nästa. Allt för att öka medvetenheten först hos oss själva och därefter bidra till att medvetenheten ökar hos allt fler till dess att ingen okunnighet – inget mörker – längre råder. 

Att läsa myten om Herkules tolv stordåd kan vara ett sätt att få en större förståelse för vandringen och för vad just jag som individ kan bidra med, ett annat sätt kan vara att kort omnämna några av de kännetecken, dvs tester, som är mest utmärkande för vart och ett av tecknen. Dessa två sätt utesluter inte varandra. 

Men först och främst behöver vi kanske bestämma oss för om det är denna vandring vi vill göra – därefter kan vi medvetet påbörja vandringen och fira de återkommande 

SOLHÖGTIDERNA med FULLMÅNEMEDITATIONER 

Dessa firas över hela världen vid fullmånen i varje månad, där månen mer fyller funktionen av en klocka för en överenskommen tidpunkt för ett ömsesidigt åkallande och svar, mellan mänskligheten som helhet (det fjärde naturriket) och själsriket (det femte naturriket). 

Snarare än en vertikal kommunikation är det ett ”innerligt samtal” där vi upptäcker den vibrationsfrekvens som möjliggör kommunikationen mellan dessa två riken. Man kan säga att vi behöver vara som en sträng på ett instrument, stämd, lagom spänd och alert för att kunna svara an på den ton – vibration – som sänds oss som svar på vår åkallan. 

När vi förstår detta och ställer oss till förfogande kan vi motta dessa svar, där de astrologiska tecknen ses som överförare av energier som görs tillgängliga för mänsklighetens utveckling. Det är de astrologiska tecknen i relation till mänskligheten som helhet, som är i fokus vid solhögtiderna. De av oss som uppmärksammar detta tillfälle har möjlighet att i vår tur, i gruppformation, fungera som överförare av de ”astrologiska energierna” till fjärde naturriket – mänskligheten, där de förs ut i det mänskliga medvetandet för att där anta former för samhällsbyggande och skapa en värld där alla har rätt att leva på egen grund.

 


Åter till aktuella datum


http://www.meditation.sverige.net/index.html