HUR MEDITATIONERNA GÅR TILL

Vid våra meditationsstunder inleder vi kvällen med samtal om varför vi träffas för att meditera vid fullmånetid.

Därefter presenteras en text som söker beskriva de energier som finns tillgängliga den aktuella månaden. Vi delar observationer som vi upplever kan ha med aktuell månads inflytande att göra, för att sedan gå in i meditation.

Meditationen följer en bestämd form som många grupper i världen valt att förenas runt (om så önskas går vi igenom de olika stegen före meditationen) för att sedan skiljas i tystnad.

Det innebär inte, att vi inte talar med varandra. Det innebär bara att vi är varsamma och bevarar tystnaden inom oss, för att på så sätt underlätta för varandra att ta med oss dessa energier in i den kommande periodens arbete. Om önskan finns avslutar vi med en meditationsdans.

Meditationsstunderna är för alla, så tag med Dina vänner. Vi börjar kl.19.00 om inget annat anges.

Har du ej möjlighet att närvara, kan du ändå vara med genom att meditera där du befinner dig. Sök då föreställa dig vår jord helt upplyst av ett nätverk av ljus som förenar alla grupper (ljuspunkter) i världen och se dem bilda ett nät av ljustrianglar – recitera gärna Enhetens Mantra. Som avslutning – uttala ”Den Stora Invokationen".

Den ursprungliga betydelsen av ordet Mantra skulle kunna uttryckas ”Det som skyddar medvetandet” och det medvetandet skyddas för, är andligt mörker och inre förvirring.

Mantrat är en kort formel som när den uppmärksamt uttalas, stillar medvetandets yta och hjälper oss att se dess djupare och sannare natur.


Åter till aktuella datum

http://www.meditation.sverige.net/index.html