b

BIBLIOTEK
Här kommer vi att  presentera förteckningar av de böcker vi fått och samlat genom åren som förhoppningsvis kan komma fler till del.
F.n. finns den första boklistan som gjordes för Skolan Esoteriska Vägen - se här


INTRESSANTA ARTIKLAR
Vi kommer även att presentera artiklar ur olika tidskrifter, magasin och studiematerial som vi funnit värdefulla och som förhoppningsvis ger  hopp och inspiration i den övergångstid som mänsklighet, planet och allt levande befinner sig i.

Ur Triangelbulletinen nr 205 - september 2018
    Konferenscyklar
    Tankens skapande kraft


                                                 Tillbaka
                                           


 KRISTUSBREVEN
Introduktion
Brev 1
Brev 2
Brev 3
Brev 4
Brev 5
Brev 6
Brev 7
Brev 8
Brev 9
Mer om Kristusbreven
Christ Returns - speaks his truth in 9 letters.