Här har vi samlat några av de uttryck – Den goda viljan i handling – som finns presenterade på nätet
och som sker i Sverige just nu.
De grupper och studiematerial som vi valt att presentera har sin grund i "Den tidlösa visdomen" – den esoteriska kunskapstradition, som förmedlats bland annat av Alice A Bailey och Helena Petrovna Blavatsky, samt andra källor som Lucille Cederkrans, Mabel Collins, Henry T Laurency, Torkom Saraydarian m.fl.
Sidan är under ständig utveckling och vi lägger till grupper och material allt eftersom vi finner det.
Har du förslag, tankar, idéer, känner till grupper som studerar, mediterar och regelbundet träffas för månads-meditationer, skriv och berätta till info.meditation@sverige.net

Meditation och studier
Tjänande och grupper i Norden
Lagar, Principer o 3 högtider      

Skolan Esoteriska Vägen
Forskningsinstitutet för RMR
Lucille Cederkrans arbete

Bjäre Kultur o Meditationscenter
Nordic Star Group
Länkar

"The Christ letters"  -
Kristus-breven, finns återigen här. I dem får vi en ny och djupare förståelse för Kristus liv på jorden.

För att komma tillbaka till denna sida backa med pilen!