Memes
 

New Waves of Light, nwol.us företräder en grupp som, under ledning av mäster Moryas ashram, har till uppgift att skapa och sprida s.k. memes  (bilder som sprids virtuellt med ett budskap) för att medvetandegöra mänskligheten om den nya tidens ankomst.

Vi uppmanas att i det andliga finna vägled- ning och sträva efter att bygga en bro där våra äldre bröder och systrar kan möta oss halvvägs och leda oss till den ljusa och kärleksfyllda värld som väntar oss.

Memes vägleder och visar oss hur vi skall gå till väga och riktar sig till hela mänskligheten, såväl de som ännu ej funnit denna väg som till dem som vandrar den. Ju fler som vi når desto snabbare ökar vetskap och kunskap om den framtid i glädje och kärlek som väntar oss.                                           


Tillbaka

Här finner du fler