OM TJÄNANDE

De flesta som bestämt sig för att vandra den esoteriska vägen, söker att hur att bidra till Planens återupprättande på Jorden, och som med det mesta på denna väg är det vars och ens uppgift att själv söka, själv finna och själv förverkliga svaren.

Tjänande har många uttryck, samtidigt har det givits oss några enkla men kraftfulla sätt att bidra, såsom Triangelarbetet. där vi varje binder oss samman med trådar av ljus med två personer och med tankens kraft sprider och cirkulerar Ljus, Kärlek och Kraft i det eteriska nätverket som omsluter planeten.

Varje onsdag kl 12.00 mediterar grupper och enskilda för Den Goda Viljans spridande. På torsdagar mediterar grupper runt jorden för Kristi Återkomst och helande av  planeten. Varje söndag mediterar vi för rätt styrning av pengar. Inför 2025 intensifieras arbetet och du är välkommen till våra veckomeditationer

Vill du delta kontakta grupperna härintill eller se Meditation under veckan eller  Länkar.GRUPPER I NORDEN

som inbjuder till öppna meditationsträffar vid ny- och fullmånetid och som har sin grund i "Den tidlösa visdomen"
Grevie:
Bjäre Kultur & Meditationscenter
Maylie och Sebastian 070-748 1511

Höör:
Transmission meditation
Adriane Trottner 070-880 5639

Lund: Transmission meditation
Adriane Trottner 070-880 5639

Malmö: 


Stockholm:
Jan Karlsson 0730-818 867 https://lyraliv.wordpress.com/esoterisk-meditation-soltecknens-energier/

Göteborg: Eva Carter 073-851 5805