Presentation av Lucille Cedercrans' arbete
översatt enligt
överenskommelse med Wisdom Impressions, Publisher