Grevie Kyrkby den 21 november 2023
 

Nu närmar vi oss slutet av 2023, ett år då vi sett så mycket av ondska, smärta, sorg och förtvivlan komma till uttryck över hela vår planet. Ett år då vi även kommit allt längre ifrån de mål vi som nation åtagit oss att uppfylla för att möta och lösa klimatkrisen och skapa en jord för alla*.
 

Allt som hänt har borrat sig in i Mänsklighetens tanke-o känslokroppar och inneburit att många förlorat tron på framtiden. Hur mår vi? Hur mår allt levande? Kommer mänskligheten och planeten att klara sig?


Jag tror många av oss vill förstå det som sker och vad vi behöver göra för att bistå och bygga en ny värld med fred mellan individer, nationer, djur, natur och FRED med JORDEN.


Inom Bjäre Kultur och Meditationscenter söker vi, vid varje möte till-sammans med er som deltar i meditationer och samtal, svar på dessa frågor och ser fram emot vårt fortsatta arbete.


Vi står inför stora utmaningar i uppbrottet från Fiskarnas tidsålder och inträdet i Vattumannens tidsålder och de närmaste åren är kritiska och där ingen ensam kan rädda världen och göra övergången lätt.


Som grupp kan vi åstadkomma oändligt mycket mer, så låt oss fortsätta att i meditation bygga gruppfält där kärleken till mänskligheten och planeten blir allt starkare. Välkomna till våra möten.


Vi fortsätter att träffas via Zoom eftersom fler kan delta oavsett var man bor, samtidigt  kommer vi att bjuda in till fysiska träffar i Grevie Kyrkby 

 

Vill du delta, ha mer information eller saknar något  ring och smsa 070-748 1511 eller maila info.meditation@sverige.net. I kalendern finns månadens program och i veckobreven finns veckans program.  

Väl mötta
Maylie och Sebastian


* Johan Rockströms bok 'En jord för alla' - ett manifest för mänsklighetens överlevnad


Bjäre Kultur och Meditationscenter är sedan 2013 en förening där alla som vill delta i våra evenemang självklart kan bli medlem om man så önskar - men även delta utan medlemsskap. Medlemsavgift är frivillig för vi litar till Den goda viljan och att var och en som värderar vår verksamhet vill bidra med vad de önskar via swish eller bg.
Information om FN-dagar och andra dagar att uppmärksamma finns i länkbiblioteket, liksom många intressanta organisationer och grupper. De ger hopp och inspiration samt visar på allt det goda arbete som sker runtom vår värld