Datum 2024 då vi möts och firar Solhögtider vid tiden för fullmåne i varje tecken och även uppmärk- sammar varje nymåne 
* Stenbocken            
10/1 
* Vattumannen 25/1     9/2 
* Fiskarna
23/2     9/3 
* Väduren
24/3*    8/4 
* Oxen
23/4     7/5 
* Tvillingarna
22/5     5/6 
* Kräftan 21/6     5/7 
* Lejonet 3/8    19/8 
* Jungfrun 2/9    30/8 
* Vågen 2/10   28/9
* Skorpionen 31/10 15/11
* Skytten 1/12 15/12
* Stenbocken
26/12
Se resp. datum för ytterligare information och detaljer.
Tidsangivelser är tagna ur Lucis Trust Moon Chart 2024 samt Per Ahlins "Astronomisk Kalender 2024"
Läs mer om:

Varför vi träffas?

Hur går det till?

Det astrologiska året

Reflektioner

Aktuella horoskop


OBS! Nu sker inga fysiska träffar.
Vill Du närvara vid ett webinarbaserat möte anmäl intresse via mail el smsa 070-748 1511.


Vi träffas helst före exakt klockslag därför att vi, om det är möjligt, vill mötas i den ingående fullmånens sken och ej efter att exakt fullmånetid inträffat.

Sidan uppdaterad  2024-01-07

Årets datum
i pdf. format