Datum 2021 för ny- och fullmåne
* Stenbocken 
13/1
* Vattumannen 28/1
* Fiskarna
26/2
* Väduren
28/3*
* Oxen
26/4
* Tvillingarna
25/5
* Kräftan 24/6
* Lejonet 23/7
* Lejonet 2
21/8
* Jungfrun 20/9
* Vågen 20/10
* Skorpionen 18/11
* Skytten 19/12
* Stenbocken
21/12
Se resp. datum för ytterligare information och detaljer.
Tidsangivelser är tagna ur Lucis Trust Moon Chart 2021 samt Per Ahlins "Astronomisk Kalender 2021"

Under 2021 är det ingen Fullmåne i Stenbocken och två i Lejonet - se ovan. Under Stenbocken finner ni tiden för nymånen samt solens inträde i tecknet.
Läs mer om:

Varför vi träffas?

Hur går det till?

Det astrologiska året

Reflektioner

Aktuella horoskop


OBS! Nu sker inga fysiska träffar.
Vill Du närvara vid ett webinarbaserat möte anmäl intresse via mail el smsa 070-748 1511.


Vi träffas helst före exakt klockslag därför att vi, om det är möjligt, vill mötas i den ingående fullmånens sken och ej efter att exakt fullmånetid inträffat.

Sidan uppdaterad  2021-02-24

Årets datum
i pdf. format