SJÄLENS MANTRA

Jag är Själen
Jag är det Gudomliga Ljuset
Jag är Kärlek
Jag är Vilja
Jag är Bestämd AvsiktERINRAN VID MIDDAGSTID (vid 12.00)

Jag vet o Livets och Kärlekens Herre
om alla behov
Vidrör pånytt mitt hjärta med Kärlek
så att också jag må älska och geVÄRLDSTJÄNARENS MANTRA (kl 17.00)


Må det enda Livets Kraft flöda genom gruppen
av alla sanna tjänare
Må den enda Själens Kärlek känneteckna livsgärningen
hos alla dem som söker att leva i enlighet med Planen
Må jag (vi) fullgöra min (vår) del i det Enda Arbetet
genom självförglömmelse, harmlöshet och ett rätt tal

Mantra pdf

sida: 1  2  3  4  5
  6  7  8