Ur Reglernas Bok

(Utdrag ur Vit Magi sidan 256)

REGEL I :
Träd in i Din Broders Hjärta och se hans lidande - Tala så
Låt de talade orden förmedla den mäktiga kraft till honom som han behöver för att lösa sina bojor. Lös dem dock inte själv.
Din uppgift är att tala med förståelse.
Den kraft som han mottar kommer att hjälpa honom i hans arbete.

REGEL II :
Träd in i Din Broders Sinne och läs hans tankar - Tänk så men endast då dina tankar är rena.
Låt de tankar som sålunda skapas träda in i din broders sinne och sammansmälta med hans tankar.
Håll dig likväl själv obunden ty ingen har rätt att påverka sin nästas sinne.
Den enda rätt som finns kommer att få honom att säga:
"Han älskar.
Han står mig bi.
Han vet.
Han tänker med mig och jag är stark nog att göra det rätta"
Lär dig att tala så, lär dig att tänka så.

REGEL III :
Smält samman med Din Broders Själ och känn honom som han är
Endast på själens plan kan detta göras.
Annorstädes ger sammansmältningen näring åt hans lägre liv.
Koncentrera dig därefter på planen.
Så kommer han att se den roll som han och du och alla människor spelar.
Så kommer han att träda in i livet och veta att arbetet kommer att fulländas.


En not till dessa tre regler säger:
"Dessa tre energier tal, tanke och syfte - är, när de handhas med förståelse av lärjungen och sammansmälts med de uppvaknande krafter hos den broder han försöker hjälpa, de tre energier med vilka alla adepter arbetar."

Dessa regler sammanfattar de få tankar som den vanlige aspiranten behöver för att förstå hur den rätta inriktningen av energi skall åstadkommas och vilka han är redo att ta emot.