Ur Reglernas Bok

(Utdrag ur Vit Magi sidan 256)

REGEL I :
Träd in i Din Medmänniskas Hjärta och se hennes lidande -
Tala så. Låt de talade orden förmedla den mäktiga kraft till henne som hon behöver för att lösa sina bojor. Lös dem dock inte själv.
Din uppgift är att tala med förståelse.
Den kraft som hon mottar kommer att hjälpa henne i hennes arbete.

REGEL II :
Träd in i Din Medmänniskas Sinne och läs hennes tankar - Tänk så men endast då dina tankar är rena.
Låt de tankar som sålunda skapas träda in i din medmänniskas sinne och sammansmälta med hennes tankar.
Håll dig likväl själv obunden ty ingen har rätt att påverka sin nästas sinne.
Den enda rätt som finns kommer att få henne att säga:
"Hen älskar.
Hen står mig bi.
Hen vet.
Hen tänker med mig och jag är stark nog att göra det rätta"
Lär dig att tala så, lär dig att tänka så.

REGEL III :
Smält samman med Din Medmänniskas Själ och känn henne som hon är
Endast på själens plan kan detta göras.
Annorstädes ger sammansmältningen näring åt hennes lägre liv.
Koncentrera dig därefter på planen.
Så kommer hon att se den roll som hon och du och alla människor spelar.
Så kommer hon att träda in i livet och veta att arbetet kommer att fulländas.


En not till dessa tre regler säger:
"Dessa tre energier tal, tanke och syfte - är, när de handhas med förståelse av lärjungen och sammansmälts med de uppvaknande krafter hos den medmänniska hen försöker hjälpa, de tre energier med vilka alla adepter arbetar."

Dessa regler sammanfattar de få tankar som den vanlige aspiranten behöver för att förstå hur den rätta inriktningen av energi skall åstadkommas och vilka hen är redo att ta emot.